Belasá invázia do Záhrebu

Termín: 1. 11. 2015

Cena: 50 €

Organizátor: Verní Slovanu

Objednávka 1-dňového autobusového výjazdu do Záhrebu pre členov


Meno

Priezvisko

Číslo preukazu Verní Slovanu

E-mail:

Mobil:

Počet osôbObjednávka člena fanklubu

Potvrdzujem, že obejdnávam ako člen fanklubu s riadne uhradeným členským pre sezónu 2015/2016